Niniejsze zestawienia zawiera
informację o udzielonych zgodach
na pokazy od 1.01.2016 r.
Szukaj od
do
Wyświetlaj na stronie

Tytuł Data pokazów
/okres licencyjny
Liczba pokazów Miejsce pokazów Kraj
Do widzenia, do jutra 19.01.2016 - 19.01.2021 1 Polska
Zezowate szczęście 16.01.2016 1 Dom Sztuki SMB "Jary" Polska
Szaleństwa panny Ewy 15.01.2016 1 Polska
O 2 takich co ukradli księżyc 15.01.2016 1 Polska
Awantura o Basię 15.01.2016 1 Polska
Do widzenia, do jutra 15.01.2016 - 15.01.2046 1 Polska
Słońce wschodzi raz na dzień 14.01.2016 1 Polska