Logotyp Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączenie państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działa od dnia 1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH

Poniżej link:

 

http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDN poz 89 z 2019r.).