Udostępnianie materiałów typu kadr, fotos, plakat


Styczeń / 2018

Informujemy, iż nie ma/nie było jakiejkolwiek umowy pomiędzy Agencją East News/Polfilm a Studiem Filmowym KADR w zakresie udostępniania przez ww. podmioty kadrów, zdjęć, plakatów do filmów z katalogu Studia Filmowego KADR.
Kadry, zdjęcia, plakaty stanowią przedmiot wielu praw w tym praw autorskich.

Studio Filmowe KADR udokumentowało wszystkie materiały w ofercie East News  związanych z katalogiem filmowym Studia Filmowego KADR.

Agencja East News w skierowanym do nas piśmie stwierdziła, iż „w ciągu 10 lat wykonana została praca, której wynikiem są zdjęcia do których teraz Studio Filmowe KADR zgłasza roszczenia. Koszt zeskanowania, obróbki zdjęć i ich opisania wyniósł znacznie ponad 100 tys. złotych”. Dodatkowo w tym piśmie znajduje się twierdzenie, iż „agencja Polfilm uratowała od zniszczenia nagatywy i nieskutecznie próbowała nawiązać współpracę w zakresie dalszej ochrony zabezpieczonych materiałów filmowych m.in. z ZF KADR”. W piśmie tym było też twierdzenie, iż dnia 3 kwietnia 2001 r. agencja Polfilm zwróciła się do agencji East News z propozycją zeskanowania i opisania negatywów.

Brak odpowiedzi na rzekome pismo z propozycją współpracy nie powoduje, iż podmioty te mogły rozpocząć korzystanie z tych materiałów a także ich dystrybucję. Ewentualna własność fizycznych nośników na których zapisane są utwory nie powoduje, iż dany podmiot może np. udzielać licencji na te utwory.

Zwracamy też uwagę na znacznie szerszy obszar dystrybucji zdjęć, kadrów w porównaniu z okresem sprzed 2001 r. nie tylko w zakresie pola eksploatacji Internet ale też znacznie szerszego kręgu podmiotów, które są zainteresowane korzystaniem z tych materiałów (np. nowe wydawnictwa, nadawcy) ale też szerszy zakres przedsięwzięć z wykorzystaniem tych materiałów.

Kadry wykonane dzisiaj z filmów po obecnej rekonstrukcji cyfrowej mają najwyższą jakość. Wykonane” wcześniej (przed 2001 r) kadry czy też zdjęcia mają słabszą jakość (pochodzą od materiałów nie zrekonstruowanych cyfrowo najprawdopodobniej z negatywów filmowych, obecnie mamy zrekonstruowanych ponad 50 tytułów), będziemy cyfryzować nasze kolejne najważniejsze tytuły i materiały po rekonstrukcji cyfrowej będą źródłem np. kadrów w stosownej jakości.

Kadr filmowy stanowi element filmu jako całości a Studiu Filmowemu KADR, będącemu podmiotem praw autorskich, przysługuje wyłączne prawo wykonywania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. W konsekwencji, wyłącznie Studio Filmowe KADR może wyrażać zgodę na udostępnianie filmu lub jego fragmentów w zaakceptowanej przez Studio postaci – zgoda ta stanowi element stosownej umowy licencyjnej lub sublicencyjnej.

Nie wyrażamy zgody na wykonywanie przez jakiekolwiek podmioty np. kadrów z materiałów na youtube czy innych portali  i ich dalsze dowolne eksploatowanie (bez licencji Studia Filmowego KADR). Nie wyrażamy też zgody na dalsze, dowolne korzystanie z materiałów przez portale, które otrzymały wcześniej materiały na potrzeby promocji określonego wydarzenia.

Skierowaliśmy do Agencji East News wezwanie do zaprzestania naruszeń, po naszej interwencji uzyskaliśmy oświadczenie East News, iż zostały usunięte kadry. Wnieśliśmy o usunięcie pozostałych materiałów.

Agencja East News w skierowanym do nas piśmie wniosła o podpisanie porozumienia w przedmiocie współpracy, Studio Filmowe KADR nie zamierza podpisywać umowy z East News.

Odnośnie zdjęć a także plakatów informujemy, iż obrót tymi materiałami wiąże się z szeregiem praw wielu podmiotów: wizerunki, wkład twórczy, dobra osobiste, renoma i popularność katalogu, dorobek twórczy. Materiały te mogą służyć jedynie promocji o której decyduje Studio Filmowe KADR, i sposobie w jaki ma być prezentowany jego katalog (producent zawierał umowy z aktorami, twórcami).

Zdjęcia wykonane na planie filmowym mają uzasadnienie w obrocie jeżeli przedstawiają one proces produkcji filmu w szczególności widoczni są twórcy filmu np. reżyser, operator. W razie potrzeby okazania samego „obrazka” z filmu np. na potrzeby promocji nadań filmu- wystarczający jest kadr tym bardziej jeżeli będzie odpowiadał obecnej (ulepszonej)  jakości obrazu filmu.

Materiały promocyjne - udostępnia bezpośrednio Studio Filmowe KADR swoim licencjobiorcom.