Bolesław Śmiały


1972   >   historyczny/ dramat/ biograficzny

Filmowa próba demitologizacji średniowiecznej legendy w oparciu o fakty historyczne.

Uniwersalna opowieść o konflikcie dwóch silnych jednostek, reprezentujących sprzeczne ideologie i cele.

Dzieje ostatnich lat panowania Bolesława Śmiałego i sporu króla z biskupem Stanisławem, który zakończył się klęską zarówno dla duchownego, jak i dla monarchy

Kraków, druga połowa XI wieku. Król Bolesław Śmiały surowo każe wojów, którzy zdezerterowali z Kijowa. Swoją bezwzględnością ściąga na siebie gniew uwielbianego przez lud biskupa Stanisława, c da ekskomuniką. Król uznaje to za zdradę i wydaje wyrok śmierci na duchownego. Biskup o daje początek tragicznej waśni. Bolesław dąży do wzmocnienia władzy królewskiej i uniezależnienia Polski od krajów zachodnich poprzez sojusz z księciem kijowskim. Biskup reprezentuje interesy duchowieństwa, kontrolowanego przez Cesarstwo Niemieckie. Bolesław stopniowo traci poparcie, także ze swojej winy - odwraca się od niego zdradzana żona i lekceważony brat. Kiedy władca każe pojmać buntowników, którzy znaleźli azyl na kościelnej ziemi, biskup Stanisław odpowia ginie, jednak jego śmierć oznacza też koniec rządów Bolesława. Opuszczony przez sprzymierzeńców, otoczony przez zdrajców i atakowany przez wrogów monarcha musi uciekać z kraju.

Zobrazowany przez spór króla i biskupa odwieczny konflikt między władzą świecką i duchowną zyskuje wymiar antycznej tragedii.

Scenariusz oparty na wątkach zaczerpniętych z powieści "Boleszczyce" Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz dramatu "Stanisław i Bogumił" Marii Dąbrowskiej, lecz przede wszystkim na źródłach historycznych i badaniach prof. Tadeusza Manteuffela, który wraz z dr. Józefem Mitkowskim był także konsultantem historycznym podczas realizacji filmu.

Film zrealizowany z ogromnym rozmachem i dbałością o szczegóły. Zdjęcia plenerowe kręcono na Szlaku Orlich Gniazd oraz na terenie zabytkowych budowli, takich jak kaplica w Inowłodziu, zastępująca krakowski kościół "na Skałce" oraz zamek w Lipowcu, "grający" średniowieczny Wawel.  W zdjęciach wzięło udział około 80 aktorów i studentów szkół filmowych oraz 1500 statystów.

 


Twórcy:

reżyser
Witold Lesiewicz
scenariusz
Władysław Terlecki, Witold Lesiewicz
zdjęcia
Czesław Świrta
scenografia
Bolesław Kamykowski
kostiumy
Jolanta Komorowska
montaż
Felicja Rogowska
muzyka
Wojciech Kilar
obsada
Ignacy Gogolewski, Jerzy Kaliszewski,
Aleksandra Śląska, Maria Ciesielska,
Zdzisław Mrożewski, Kazimierz Opaliński
Materiały: SD
Długość filmu: 97’

Multimedia

Zdjęcia