Żołnierze wolności


1977   >   wojenny

Składająca się z czterech części widowiskowa, monumentalna epopeja, prezentującą sowiecką wersję wydarzeń wojennych z lat 1943-1945. Propagandowy w formie obraz szczególnie podkreśla i uwydatnia role i znaczenie postaci, będących późniejszymi przywódcami państw obozu socjalistycznego.

Akcje rozpoczyna kapitulacja wojsk feldmarszałka von Paulusa, zamkniętych w kleszczach pod Stalingradem. Sekretarz KC KP Niemiec Wilhelm Pieck podejmuje próbę przekonania feldmarszałka, że najlepszym rozwiązaniem będzie obalenie Hitlera i likwidacja faszyzmu. Nie udaje mu się.

W Moskwie zbierają się przywódcy partii komunistycznych. Sukces stalingradzki tworzy dobre warunki do zacieśnienia współpracy między krajami i utworzenia wspólnego frontu antyfaszystowskiego. Polski rząd na uchodźctwie patrzy na to krytycznie. Generał Sikorski ginie w katastrofie nad Gibraltarem. Churchill przedstawia Rooseveltowi projekt otwarcia drugiego frontu na Bałkanach. W okupowanej Polsce nasilają się represje. Powstaje Krajowa Rada Narodowa pod przewodnictwem Bolesława Bieruta. Zostaje powołana Armia Ludowa. W Bułgarii aktywizuje się ruch partyzancki. Niemcy przygotowują wielką operację przeciw sztabowi Tito. Wojska radzieckie przekraczają granicę Polski. Witani przez ludność wkraczają do Lublina. Zostaje ogłoszony manifest PKWN. Mikołajczyk nadaje depeszę o konieczności rozpoczęcia powstania. Powstańcy są bez szans. W Rumunii rozpoczyna się przewrót antyfaszystowski i wybucha powstanie. Podobna sytuacja ma miejsce w Bułgarii. Po wyzwoleniu Budapesztu, Wiednia i szturmie Berlina Armia Radziecka rusza na pomoc Pradze. Film kończy motto Breżniewa - komunizm to życie bez wojny i niewoli, to równość wszystkich ludzi.


Twórcy:

reżyser
Jurij Ozierow
scenariusz
Jurij Ozierow, Oskar Kurganow
zdjęcia
Igor Słabniewicz
scenografia
Aleksander Miagkow, Tatiana Łapszyna
muzyka
Jurij Lewitin
obsada
Stefan Gecow
Bohus Pasterek
Tadeusz Łomnicki
Wiktor Grotowicz
Emil Karewicz
Materiały: SD
Długość filmu: I - 75'; II - 100'; III - 90'; IV - 97’

Plakaty