1958   >   Animacja

Ostatnie wspólne dzieło Waleriana Borowczyka i Jana Lenicy, dwóch wybitnych artystów, którzy zrewolucjonizowali sposób tworzenia i postrzegania filmu animowanego.

Obraz nagrodzony Grand Prix podczas Międzynarodowego Konkursu Filmu Eksperymentalnego, zorganizowanego z okazji Wystawy Światowej EXPO-58 w Brukseli.

„Dom” to ciąg krótkich epizodów, które układają się w fabularny i formalny kolaż, podobnie jak pojedyncze elementy wycinanki tworzą jeden wielowymiarowy obraz. Widz obserwuje serię drobnych, surrealistycznych wydarzeń, rozgrywających się w pokojach secesyjnej kamienicy.

Pod względem formalnym „Dom” to przykład zastosowania techniki kombinowanej. Twórcy połączyli elementy filmu aktorskiego z różnorodnymi rodzajami animacji. Na ekranie można zobaczyć m.in. wycinanki, kolaże, animację przedmiotów oraz wprawione w ruch fotogramy Étienne'a Julesa Mareya, fotografika i pioniera kinematografii.

Lenica i Borowczyk twórczo wykorzystują inspiracje płynące z osiągnięć francuskiej awangardy filmowej oraz filmów Georgesa Mélièsa i Maxa Ernsta, tworząc jednocześnie podwaliny dla animacji opartej na abstrakcji, surrealizmie i absurdzie.


Twórcy:

reżyser
Walerian Borowczyk, Jan Lenica
scenariusz
Walerian Borowczyk, Jan Lenica
zdjęcia
Antoni Nurzyński
montaż
Krystyna Rutkowska

Nagrody:

Bruksela
Grand Prix- Międzynarodowy Konkurs Filmów Eksperymentalnych (Walerian Borowczyk, Jan Lenica)
Materiały: HD
Długość filmu: 11’

Multimedia